การแข่งขันชิงชัย บอลจตุรมิตร สานความปรองดอง 4 สถาบัน

การแข่งขันชิงชัย บอลจตุรมิตร สานความปรองดอง 4 สถาบัน

การแข่งขันชิงชัย บอลจตุรมิตร สานความปรองดอง 4 สถาบัน

Blog Article

การแข่งขัน ฟุตบอลจตุรมิตร เป็นการแข่งฟุตบอลที่รวบรวมโรงเรียนชื่อดังทั้ง 4 ดรงเรียนเพื่อมาแข่งเตะบอล กล่าวได้ว่าเป็นขนบธรรมเนียมเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ ยังได้มองเห็นความพร้อมใจ และก็ความสนุกสนานในเกมการประลองอีกด้วย

งานจารีตประเพณีของชาว บอลจตุรมิตร
ประเพณีการแข่งขัน ฟุตบอลจตุรมิตร ประวัติความเป็นมาความป็นมามาอย่างช้านาน วัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้งก็เพื่อสานสมาคมความปรองดองของ 4 สถาบัน

โดยครูใหญ่สถานศึกษาสวนดอกกุหลาบวิทยาลัย กับอารีย์ เสมประสาท ครูใหญ่สถานศึกษากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทั้งคู่ท่านได้มาขอความร่วมมือบุญอวบ ซ่อมลูก ครูใหญ่สถานศึกษาเทพศรีนทร์ และบรรณา ชโนดม ครูใหญ่สถานที่เรียนอัสสัมชัญ ให้ร่วมกันจัดการแข่งบอลระหว่าง 4 สถาบัน เพื่อเชื่อมความปรองดองของอาจารย์อาจารย์แล้วก็นักเรียนทุกฝ่าย ซึ่งคุณครูอีกทั้งสี่มีความเห็นพ้องกัน

นอกจากนี้ งานประเพณี บอลจตุรมิตร จะจัดขึ้นอย่างมากใหญ่ทุกปี เปรียบเสมือนกับว่าวันนัดแนะพบปะสนทนากันอีกด้วย

รายการแข่ง ฟุตบอลจตุรมิตร
ครั้งที่ วันแข่ง เจ้าของงาน ผู้ชนะอันดับที่หนึ่ง
1 16 ต.ค. ถึง 18 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2507 สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย
2 19 เดือนตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2508 เทวดาศรีนทร์ เทพศิรินทร์ ร่วมกับ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
3 16 ต.ค. ถึง 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2511 อัสสัมชัญ สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
4 21 ต.ค. ถึง 7 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2512 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
5 21 พฤศจิกายน ถึง 30 พ.ย. พุทธศักราช 2513 สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
6 22 ต.ค. ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2514 เทวดาศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ เทพศรีนทร์
7 20 ตุลาคม ถึง 2 พ.ย. พุทธศักราช 2516 อัสสัมชัญ ไม่มีการชิงชนะเลิศ8
8 18 เดือนตุลาคม ถึง 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2517 อัสสัมชัญ เทพศรีนทร์
9 28 พฤศจิกายน ถึง 6 ธ.ค. พุทธศักราช 2524 สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย
10 27 เดือนพฤศจิกายน ถึง 4 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2525 เทวดาศิรินทร์ สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย
11 20 เดือนพฤศจิกายน ถึง 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2526 อัสสัมชัญ สวนกุหลาบวิทยาลัย
12 23 พ.ย. ถึง 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2527 กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย
13 1 พ.ย. ถึง 9 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2528 สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ อัสสัมชัญ
14 19 ธันวาคม ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เทวดาศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
15 15 เดือนธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2532 อัสสัมชัญ อัสสัมชัญ
16 24 ธ.ค. ถึง 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
17 18 เดือนธันวาคม ถึง 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 สวนกุหลาบวิทยาลัย อัสสัมชัญ
18 25 เดือนพฤศจิกายน ถึง 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 เทพศรีนทร์ สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ อัสสัมชัญ
19 13 เดือนธันวาคม ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2540 อัสสัมชัญ เทวดาศิรินทร์ ร่วมกับ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
20 11 เดือนธันวาคม ถึง 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เทวดาศิรินทร์ ร่วมกับ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย12
21 17 เดือนพฤศจิกายน ถึง 24 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2544 สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
22 12 เดือนมกราคม ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2547 เทพศิรินทร์ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
23 26 พ.ย. ถึง 3 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2548 อัสสัมชัญ อัสสัมชัญ ร่วมกับ ดูบอลออนไลน กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
24 17 เดือนพฤศจิกายน ถึง 24 พ.ย. พุทธศักราช 2550 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อัสสัมชัญ
25 21 พฤศจิกายน ถึง 28 พ.ย. พุทธศักราช 2552 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
26 10 พ.ย. ถึง 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555 เทพศรีนทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
27 15 เดือนพฤศจิกายน ถึง 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557 อัสสัมชัญ อัสสัมชัญ ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
28 11 พ.ย. ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อัสสัมชัญ
29 9 พ.ย. ถึง 16 พ.ย. พุทธศักราช 2562 สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย เทวดาศรีนทร์

ถ้าว่าใครที่ชื่นชอบสำหรับเพื่อการชิงชัย ฟุตบอลจตุรมิตร ก็สามารถคอยรับชมกันได้ตามวันแล้วก็ในเวลาที่ทางสถานที่เรียนเจ้าภาพกำหนด รับประกันว่า การประลองบอลจาก 4 สถานที่เรียนนี้ บันเทิงใจ ไม่แพ้นั่งเชียร์นักบอลมือโปรอย่างแน่นอน ดังนี้งาน บอลจตุรมิตร ก็เป็นที่พึงพอใจสำหรับเหล่าบรรดาผู้ใหญ่ไม่มีความต่างจากนักเรียนเช่นเดียวกัน

Report this page