การแข่งขันชิงชัย ฟุตบอลจตุรมิตร สานความพร้อมใจ 4 สถาบัน

การแข่งขันชิงชัย ฟุตบอลจตุรมิตร สานความพร้อมใจ 4 สถาบัน

การแข่งขันชิงชัย ฟุตบอลจตุรมิตร สานความพร้อมใจ 4 สถาบัน

Blog Article

การแข่งขันชิงชัย บอลจตุรมิตร เป็นการแข่งฟุตบอลที่เก็บสถานที่เรียนมีชื่อเสียงอีกทั้ง 4 ดรงเรียนเพื่อมาแข่งเตะบอล พูดได้ว่าเป็นจารีตเลยก็ว่าได้ นอกนั้น ยังได้มองเห็นความปรองดอง และความสนุกสนานร่าเริงในเกมการแข่งขันอีกด้วย

งานขนบธรรมเนียมของชาว ฟุตบอลจตุรมิตร
ประเพณีการแข่งขันชิงชัย ฟุตบอลจตุรมิตร เรื่องราวความป็นมามาอย่างยาวนาน เป้าประสงค์ของผู้จัดตั้งก็เพื่อสานชมรมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของ 4 สถาบัน

โดยครูใหญ่สถานที่เรียนสวนดอกกุหลาบวิทยาลัย กับอารีย์ เสมประสาท อาจารย์ใหญ่สถานที่เรียนกรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย ทั้งคู่ท่านได้มาขอความร่วมมือบุญอ้วน ซ่อมแซมลูก อาจารย์ใหญ่สถานที่เรียนเทวดาศิรินทร์ และบรรณา ชโนดม ครูใหญ่สถานศึกษาอัสสัมชัญ ให้ด้วยกันจัดแจงแข่งขันบอลระหว่าง 4 สถาบัน เพื่อเชื่อมความสามัคคีของอาจารย์คุณครูแล้วก็ผู้เรียนทุกฝ่าย ซึ่งอาจารย์อีกทั้งสี่มีความเห็นพ้องกัน

ยิ่งกว่านั้น งานขนบธรรมเนียม บอลจตุรมิตร จะจัดขึ้นอย่างมากใหญ่ทุกปี เปรียบเหมือนกับว่าวันนัดแนะพบปะสนทนากันอีกด้วย

รายการชิงชัย ฟุตบอลจตุรมิตร
ครั้งที่ วันแข่ง ผู้จัดงาน ผู้ชนะอันดับที่หนึ่ง
1 16 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย
2 19 ตุลาคม ถึง 13 พ.ย. พ.ศ. 2508 เทพศรีนทร์ เทวดาศิรินทร์ ร่วมกับ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
3 16 ต.ค. ถึง 1 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2511 อัสสัมชัญ สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
4 21 ตุลาคม ถึง 7 พ.ย. พ.ศ. 2512 กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
5 21 พฤศจิกายน ถึง 30 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2513 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
6 22 เดือนตุลาคม ถึง 30 ต.ค. พ.ศ. 2514 เทพศรีนทร์ สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ เทพศิรินทร์
7 20 ต.ค. ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 อัสสัมชัญ ไม่มีการชิงชนะ8
8 18 ต.ค. ถึง 2 พ.ย. พ.ศ. 2517 อัสสัมชัญ เทวดาศรีนทร์
9 28 เดือนพฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2524 สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย
10 27 พฤศจิกายน ถึง 4 ธ.ค. พุทธศักราช 2525 เทวดาศรีนทร์ สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย
11 20 เดือนพฤศจิกายน ถึง 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2526 อัสสัมชัญ สวนกุหลาบวิทยาลัย
12 23 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2527 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย
13 1 เดือนพฤศจิกายน ถึง 9 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2528 สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ อัสสัมชัญ
14 19 เดือนธันวาคม ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เทวดาศรีนทร์ สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย
15 15 เดือนธันวาคม ถึง 28 ธ.ค. พ.ศ. 2532 อัสสัมชัญ อัสสัมชัญ
16 24 ธ.ค. ถึง 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
17 18 ธ.ค. ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2536 สวนกุหลาบวิทยาลัย อัสสัมชัญ
18 25 เดือนพฤศจิกายน ถึง 2 ธ.ค. พุทธศักราช 2538 เทวดาศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ อัสสัมชัญ
19 13 เดือนธันวาคม ถึง 20 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2540 อัสสัมชัญ เทพศรีนทร์ ร่วมกับ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
20 11 เดือนธันวาคม ถึง 19 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2542 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เทพศรีนทร์ ร่วมกับ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย12
21 17 พฤศจิกายน ถึง 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2544 สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
22 12 ม.ค. ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2547 เทพศิรินทร์ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
23 26 เดือนพฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2548 อัสสัมชัญ อัสสัมชัญ ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
24 17 พ.ย. ถึง 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อัสสัมชัญ
25 21 พ.ย. ถึง 28 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2552 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
26 10 พฤศจิกายน ถึง 17 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2555 เทพศิรินทร์ สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
27 15 พฤศจิกายน ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 อัสสัมชัญ อัสสัมชัญ ร่วมกับ กรุงเทวดาคริสเตียนวิทยาลัย
28 11 พฤศจิกายน ถึง 18 พฤศจิกายน ดูบอลออนไลน พ.ศ. 2560 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อัสสัมชัญ
29 9 เดือนพฤศจิกายน ถึง 16 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 สวนดอกกุหลาบวิทยาลัย เทพศิรินทร์

หากว่าใครที่ถูกใจสำหรับเพื่อการชิงชัย ฟุตบอลจตุรมิตร ก็สามารถคอยรับชมกันได้ตามวันแล้วก็ตอนที่ทางสถานที่เรียนผู้จัดงานระบุ รับรองว่า การแข่งขันชิงชัยบอลจาก 4 สถานศึกษานี้ บันเทิงใจ ไม่แพ้นั่งเชียร์นักบอลมือโปรอย่างแน่นอน ทั้งนี้งาน ฟุตบอลจตุรมิตร ก็เป็นที่ชอบใจสำหรับเหล่าบรรดาผู้ใหญ่ไม่มีความแตกต่างจากเด็กนักเรียนด้วยเหมือนกัน

Report this page